atelier typ

anea s.r.o.

Náš atelier se zabývá zhotovováním a restaurováním uměleckých děl v obecném kovu. Většinou pracujeme s barevnými kovy (bronz, mosaz, měď), často tvoříme i ze stříbra.

homepagee-mailkontakty
Kopie aquamanily ze sbírek zámku Sychrov – mosaz. 15. stol. (výška 170 mm)


RESTAUROVÁNÍ

UMĚLECKÁ SLÉVÁRNA

PASÍŘSKÉ PRÁCE

Měděné akrotériony na střeše Státní opery

Náš atelier se zabývá zhotovováním a restaurováním uměleckých dél v obecném kovu. Většinou pracujeme s barevnými kovy (bronz, mosaz, měď), často tvoříme i ze stříbra.

Nosným programem naší činnosti je odlévání uměleckých dél, především bronzových soch. Kromě toho restaurujeme uměleckořemeslná díla v obecném kovu. Jsme držitelé restaurátorské licence Ministerstva kultury ČR. Zabýváme se také zakázkovou pasířskou výrobou z mosazi a mědi.

RESTAUROVÁNÍ

V úvodu jsme zmínili, že často restaurujeme v terénu. Většinou jde o bronzové sochy, nebo pamětní desky. Jindy jsou to třeba plastiky z šedé litiny, nebo zinku, měděné, nebo zinkové akrotériony.

Pokud je možné dílo demontovat, restaurujeme je v prostorách dílny na Kladenské ulici. Většinou jde o komornější plastiky, drobné předměty užitého umění, nebo muzejní exponáty. Často restaurujeme různá svítidla, většinou z mosazi, nebo mědi.

Ve fotogalerii jsou zachyceny některé naše práce. Z plastik např. originál Bílkova Krucifixu z Babic. Ten je odlit z šedé litiny. Povrch byl patinován metodou vytíraného bronzu. Kříž stál 84 let na hřbitově v Babicích, navíc se nad ním rozkládaly větve břízy. Jeho stav tomu odpovídal. Povrch byl značně zkorodován, na mnoha místech prakticky postrádal modelaci. Celá plastika byla rozpraskaná a některé části, zřejmě uražené, chyběly. Pomocí speciálních elektrod jsme vyspravili praskliny a pod dohledem památkářů domodelovali plastiku tak, abychom zachovali charakter Bílkova rukopisu.

Dvoukolonový lustr pro kostel sv. Šimona a Judy - mosaz, skleněné ověsy, výška 290 cm, průměr 150 cm. Zrestaurovaný originál

Ze svítidel stojí za povšimnutí osmiramenný dvoukolonový lustr z hlavní lodi kostela sv. Šimona a Judy v Praze 1. Odsvěcený kostel slouží v současné době slouží jako koncertní síň. Lustr byl pravděpodobně vícekrát vystaven mrazu. Mosazné prvky byly tedy velmi křehké a měly snahu rozpadnout se na několik kusů. Manipulace s nimi vyžadovala maximální opatrnost a trpělivost. Vzhledem k tomuto stavu mnoho prvků chybělo a některé byly polámané. Pod dohledem památkářů jsme zničené části doplnili, chybějící jsme znovu odlili a zakomponovali do lustru tak aby vše odpovídalo původnímu provedení.

Příkladem restaurování, které probíhalo zčásti v terénu a zčásti v dílně a kde šlo o několik různých materiálů je restaurování Plečnikova Býčího schodiště na III. nádvoří Pražského hradu. Na tomto díle jsme pracovali společně s kamenickou hutí sv. Rocha a uměleckými řezbáři. Náš atelier se zabýval kovovými prvky. Kovaná mříž a zábradlí, bronzoví býčci, měděný baldachýn.

UMĚLECKÁ SLÉVÁRNA

Umělecká slévárna sídlí v Tuhani u Mělníka. Tam odléváme především sochy, pamětní desky a medaile z bronzu. Z mosazi odléváme nábytkové i dveřní kování a mnoho různých typů zvonků, svícnů, pečetítek a jiných dekorativních předmětů. Na přání zákazníků odléváme plastiky i dekorativní předměty také ze stříbra. Někteří z nás dříve pracovali v umělecké slévárně Ústředí uměleckých řemesel. Tam jsme odlévali především sochy pro Národní galerii v Praze. V současné době spolupracujeme hlavně s Horáckou galerií v Novém městě na Moravě.

Odléváme buď metodou ztraceného vosku, nebo do pískových forem. Pro první způsob zhotovujeme formy ze směsi antuky a sádry. V druhém případě formujeme do jemného sprašového písku. Tento písek má tak drobné zrno, že umožní otisk i těch nejjemnějších detailů např. na medailích. Konečnou úpravu odlitků, cizelování a patinování, provádíme buď v dílně na Kladenské ulici v Praze 6, nebo zadáváme cizelérům se kterými spolupracujeme. Ukázky některých našich prací jsou zachyceny ve fotogalerii.


PASÍŘSKÉ PRÁCE

V dílně na Kladenské ulici v Praze 6 provádíme také pasířské práce. Pracujeme hlavně s barevnými kovy, především s mosazí a mědí. Jde o zakázkovou výrobu svítidel, drobných užitkových předmětů i větších celků interiérového vybavení. Svítidla, která v naší dílně zhotovujeme, jsou z větší části kombinací mosazných, nebo bronzových odlitků a tlačených dílů z plechu. Některá, např. kopie barokních holandských lustrů, jsou skládána pouze z bronzových, někdy mosazných odlitků. Zde také cizelujeme část odlitků zhotovených v naší slévárně v Tuhani. Některé práce jsou zachyceny ve fotogalerii.


FOTOGALERIE

Některé naše práce jsou zachyceny ve fotogalerii.

 


Adresa: Kladenská 77, Praha 6, 160 00, telefon: +420 605 422 957, e-mail: atelier@atelier-typ.cz

design & developed by trom

Seo servis